ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17 Μαρτίου 2020

Δελτίο τύπου

Παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων των επιδομάτων

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Στέγασης και αναστολής του

επιδόματος Γέννησης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της από με ημερομηνία 11-3-2020 Πράξης

Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020), παρατείνεται για ένα

μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των Επιδομάτων Ελάχιστο

Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) και Στέγασης που πρέπει να υποβληθούν μέσα

στο μήνα Μάρτιο.

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελούμενων περιορίζεται στις

περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την

πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με τους

κωδικούς Τaxis, καθώς και στις περιπτώσεις τεκμηρίωσης της

πραγματικής κατάστασης, όταν η αίτηση έχει μπει σε αναστολή.

Με την ίδια πράξη αναστέλλεται η προθεσμία των τριών (3) μηνών για

την υποβολή αίτησης χορήγησης του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,?από την 1

η

Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση

υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ,

www.epidomagennisis.gr, μέσω Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου.

Κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασης δύναται να δοθεί εκ νέου

παράταση της ισχύος των ανωτέρω αιτήσεων και θα ακολουθήσει

σχετική ενημέρωση.

Στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων πρόληψης κατά του Κορωνοϊού και

με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, κρίνεται σκόπιμο οι

συμπολίτες μας να επιδείξουν ιδιαίτερο σεβασμό και αίσθημα ευθύνης,

ώστε να αποφεύγουν την άσκοπη προσέλευσή τους στα γραφεία τόσο του

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

(Διοικητήριο) όσο και του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά

του Δήμου Δράμας (ισόγειο παλαιού Δημαρχείου).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα

2521351126, 2521057207 & 2521057206. Η συναλλαγή με το κοινό θα

γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης