Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κ.Δ.Α.Π μέσω του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α

21 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 21-07-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα Κ.Δ.Α.Π μέσω του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α

Εκτός ΚΔΑΠ μένουν τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων ετών - TheNewspaper.gr

Με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση στις εργαζόμενες που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και άνεργες μητέρες, το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας θα ενταχθεί από φέτος στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις δαπάνες παιδιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές, μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Σκοπός των Κ.Δ.Α.Π. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Οι μητέρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α, ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨, για το σχολικό έτος 2020-2021, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 17-07-2020 έως 05-08-2020 και ώρα 23:59, στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,(www.eetaa.gr ή paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων») όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικού taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 20 Αυγούστου 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ).

Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας διαθέτει άδεια λειτουργίας για τα παρακάτω Κ.Δ.Α.Π. τα οποία θα ενταχθούν από φέτος στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:

  1. 1ο Κ.Δ.Α.Π με έδρα στο 5ο Γυμνάσιο Δράμας
  2. 2ο Κ.Δ.Α.Π με έδρα στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
  3. 3ο Κ.Δ.Α.Π με έδρα στο 14Ο Νηπιαγωγείο Δράμας
  4. Κ.Δ.Α.Π Νέας Αμισού, με έδρα στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισού,
  5. Κ.Δ.Α.Π Καλού Αγρού με έδρα στο Δημοτικό Σχολείο Καλού Αγρού
  6. Κ.Δ.Α.Π Χωριστής με έδρα στο Νηπιαγωγείο Χωριστής
  7. Κ.Δ.Α.Π Καλλιφύτου με έδρα στο Νηπιαγωγείο Καλλιφύτου .

Για πληροφορίες σχετικά με τα ΚΔΑΠ του Δήμου και την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Δήμο Δράμας, εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00π.μ. – 14.00π.μ. και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2521350610 και 2521350734.