Σύνταξη με «αναγνώριση» πλασματικών -Ποιους δημοσίους υπαλλήλους συμφέρει

4 Σεπτεμβρίου 2020

Η χρήση πλασματικών ετών συμφέρει τους ασφαλισμένους σε όλα τα ταμεία οι οποίοι πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξαγοράζοντας ή αναγνωρίζοντας χρόνο. Η επιλογή αυτή είναι συμφέρουσα κυρίως για όσους συμπληρώνουν με τα πλασματικά πλήρη 40ετία ασφάλισης. Έτσι, με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους συνταξιοδοτούνται.  Επίσης και για γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που θεμελιώνουν αναδρομικά με ανήλικο και διατάξεις του 2011 και του 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας εντός του 2019 να αποχωρήσουν. Το συνολικό ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλλεται εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Οι κατηγορίες εργαζομένων που έχουν όφελος

Η υποβολή αιτημάτων για εξαγορά πλασματικών ετών αποβαίνει σε ιδιαίτερο όφελος για τις εξής κατηγορίες:

· Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.

· Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν με την εξαγορά 5.500 ημέρες αναδρομικά το 2010 ή το 2011 για τη θεμελίωση του δικαιώματος.

· Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ-Τράπεζες που συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2011 ή το 2012.

· Άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι για τη συμπλήρωση 35ετίας.

· Άνδρες ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ που με την εξαγορά συμπληρώνουν 35ετία (10.500 ημέρες ασφάλισης) έως την 31/12/2012.

· Ασφαλισμένοι σε ΕΤΑΑ ή ΟΑΕΕ για τη συμπλήρωση 35ετίας αναδρομικά το 2011 ή το 2012.

· Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων συμπληρώνουν 40ετία με την εξαγορά.

· Αγρότες που μπορούν να «μεταφέρουν» χρόνια από τον κλάδο πρόσθετης στον κλάδο κύριας ασφάλισης εξαγοράζοντας τις οφειλές τους και «κερδίζοντας» έως και 10 χρόνια ασφάλισης.

Μητέρες ανήλικων: Τι άλλες δυνατότητες τους δίνονται

Ειδικά για τις μητέρες των οποίων τα παιδιά ενηλικιώθηκαν μετά την 1/1/2011, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης όπως για παράδειγμα για σπουδές, κενά ασφάλισης, επιδοτούμενη ανεργία κ.ά.. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα των 5.500 ημερών ασφάλισης.