Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

20 Οκτωβρίου 2020

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο 

http://aspe.gr/images/stories/Periodiko/aspe_73.pdf

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

ΓΡΆΦΕΙ Ο  Πρόεδρος της ΑΣΠΕ Βασίλειος Θεοτοκάτος.

http://aspe.gr/images/stories/Periodiko/aspe_73.pdf?fbclid=IwAR0yN3q1enXLge5otn9bgq1q9iBK8e3482W1mFbCe1_aZJLJBI-DoJOOMJo