ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

7 Ιανουαρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνίας απαιτείται η αποστολή στο email του Συλλόγου info@sylpoldramas.org.gr  ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ με email βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου Πολυτέκνου πρόσφατη τριάντα ημερών (30)  από την έκδοση της.

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδιότητος ΠΠΙ θα εκδίδεται από την 01 Δεκεμβρίου 2021 ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποστέλλεται ΜΟΝΟ σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στους δικαιούχους πολυτέκνους , με ειδική σήμανση ηλεκτρονική σφραγίδα για την εγκυρότητα του από τον ΑΣΕΠ και όλες τις Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Απαιτείται να αποστέλλεται σε φωτογραφία το (πάσο ) πολυτεκνική ταυτότητα η σελίδα με την φωτογραφία και η σελίδα της ετήσιας θεώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2521037000 και στο 693403168