ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EL DIABLO ΣΤΗΝ EUROVISION

2 Μαρτίου 2021

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EL DIABLO ΣΤΗΝ EUROVISION

Κάντε αντιγραφή του συνδέσμου και επικόλληση.

 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/organization_akyrosi_

symmetohis_tragoydioy_el_diaplo_stin_eurovision/?fArHJhb&fbogname=%CE%9D%CE%99%CE%9A%

CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%9F%CE%A3&utm_

source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_

 

campaign=petition-1185964-akyrosi_symmetohis_tragoydioy_el_diaplo_stin_

eurovision&utm_term=ArHJhb%2Bel&fbclid=

IwAR2VBsKnkGQPYU6Gbh67h1_zVbqSqI59vt-r9GTXl-voOAZq1LivtgCsRWQ