«Καθορισμός των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτου

23 Αυγούστου 2021

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τον τύπο της ειδικής αίτησης
υπεύθυνης
δήλωσης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι προστατευόμενοι του ν.2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας, οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία προκηρύσσουν
θέσεις μέσω ΑΣΕΠ
, ως εξής:Εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα

http://www.oaed.gr/storage/promitheies/pdan-promhthies/meada-52310-ypoyrghiki-apofasi-kathorismou-ton-dikaiologhitikwn-ghia-prokirykseis-n2643-1998.pdf

https://www.oaed.gr/storage/promitheies/pdan-promhthies/meada-52310-ypoyrghiki-apofasi-kathorismou-ton-dikaiologhitikw