ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

14 Νοεμβρίου 2021

Σας ανακοινώνουμε ότι από τις 15 Νοεμβρίου 2021 μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο 131  της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας στο τηλέφωνο 2521351131 για ραντεβού προσέλευσης για την ταυτοποίηση της πολυτεκνικής σας ιδιότητος και την μείωση των Δημοτικών τελών έτους 2022.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Πρέπει να τηρείτε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από τον νόμο κατά την  προσέλευση σας στο γραφείο 131 ισόγειο Διοικητηρίου. Δράμας
Μαζί σας πρέπει να έχετε το τιμολόγιο παρόχου ηλεκτρικής Ενέργειας φωτοτυπία και την αστυνομική σας ταυτότητα.