Παιδικοί Σταθμοί 2021-2022: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων σε ειδική εφαρμογή

17 Ιανουαρίου 2022
Παιδικοί Σταθμοί

EETAA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022

Οι φορείς/δομές των ανωτέρω προγραμμάτων θα πρέπει να ενημερώσουν όλα τα ωφελούμενα άτομα, ότι οφείλουν να εισέλθουν στην «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (με τους κωδικούς τους taxisnet). Στην αρχή της σελίδας όπου εμφανίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο νέο πεδίο που έχει προστεθεί (δεξιά): «δήλωση κινητού-email», τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του e-mail τους.

Η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 26/1/2022, προκειμένου οι ωφελούμενοι να μπορούν να λαμβάνουν οποιοδήποτε ενημερωτικό μήνυμα κρίνεται σκόπιμο (μέσω sms ή e-mail) (π.χ. επιβεβαίωση απουσιών)

Διαβάστε περισσότερα: https://www.taxheaven.gr