Αντισυνταγματική η κατάργηση του μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος πολυτέκνων

4 Μαρτίου 2022

Το ΣτΕ έκρινε ότι: δεν είναι επιτρεπτό να ταυτίζεται η ειδική, κατά το Σύνταγμα, προστασία των πολύτεκνων οικογενειών με την πρόνοια της πολιτείας για τις οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.” και “Η αυτοτέλεια των πιο πάνω στόχων της κοινωνικής πολιτικής, όπως διαγράφεται από το άρθρο 21 του Συντάγματος, πρέπει να διαφυλάσσεται κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ειδική φροντίδα υπέρ των πολυτέκνων το Σύνταγμα δεν απέβλεψε στην προστασία τους ως προσώπων οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων, αλλά στη βελτίωση των δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού στο σύνολό του.”

Αναμένουμε από την Κυβέρνηση, και κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, να υλοποιήσει τις ανωτέρω καίριας σημασίας οδηγίες που δίνει το ΣτΕ για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποστηρίζονται νομοθετικά οι πολύτεκνες οικογένειες και φυσικά να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν το μειωμένο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος για τις πολύτεκνες οικογένειες. 

Περισσότερα ΕΔΩ