ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

5 Μαρτίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνίας απαιτείται η αποστολή στο email του Συλλόγου info@sylpoldramas.org.gr  ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ με email   βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου Πολυτέκνου πρόσφατη Δύο μηνών  (2)  από την έκδοση της. Επίσης πρέπει να αναγράφεται στο email Το όνομα και επίθετο του Πραγματικά Δικαιούχου Πολυτέκνου και όχι των τέκνων  και λοιπών συγγενών για να αναγνωρίζεται εύκολα.  Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής Ιδιότητος ΠΠΙ θα εκδίδεται από την 01 Δεκεμβρίου 2021 ΜΟΝΟ  σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ και θα αποστέλλεται τους δικαιούχους πολυτέκνους , με ειδική σήμανση ηλεκτρονική σφραγίδα για την εγκυρότητα του από τον ΑΣΕΠ και όλες τις Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Απαιτείται να αποστέλλεται σε φωτογραφία το (πάσο ) πολυτεκνική ταυτότητα η σελίδα με την φωτογραφία και η σελίδα της ετήσιας θεώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ 2521037000 και στο 693403168