Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων

6 Μαΐου 2022

Γιατί είναι σημαντικός ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Νέων;

Για να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις ανησυχίες των νέων και των γονέων τους.Ο σκοπός…

Online Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων με σκοπό την εξάλειψη των εξαντλητικών συζητήσεων, την ελάττωση στο ελάχιστο των επιπέδων στρες του/της υποψηφίου/ιας και του άμεσου περιβάλλοντός του/της.Ο σχεδιασμός…

Ένας επιτυχημένος σχεδιασμός του επαγγελματικού μέλλοντος του νέου ή της νέας βασισμένος στα στοιχεία της προσωπικότητάς του, καθώς και στις κλίσεις και τα ταλέντα του/της. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη του νέου ή της νέας στον εαυτό του/της και τις δυνάμεις του/της. https://neoi.gr/epaggelmatikos-prosanatolismos-neon/