ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (γενοκτονία)των Ελλήνων.

26 Μαΐου 2022

Ότι και να πούμε απλά θα επαναλάβουμε

αυτά που εδώ και είκοσι χρόνια λέμε και ξαναλέμε.

Οι Ελληνόφωνες κυβερνώντες <πολεμούν >

τον αυτόχθονα βλέπε <Νατιβισμός>Έλληνα .

Τελικά το Μεσολόγγι είναι εδώ και όχι στην Ουκρ-νια