Θέματα διορισμών υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας

2 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣ τους

Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Εσωτερικών κο Μάκη Βορίδη

Υφυπουργό Δημογραφίας και Οικογένειας κα Μαρία Συρεγγέλα

ΘΕΜΑ Θέματα διορισμών υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας

Aξιότιμοι κκ. Υπουργοί και Υφυπουργέ,

Στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουλίου 2022, παρουσιάστηκαν 6 άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως έχει διακηρύξει το Υπουργείο Παιδείας «επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, με 25.000 μόνιμους διορισμούς, με 125.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και με τη δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία.»

Σε ό,τι αφορά στους διορισμούς, αξίζει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

1. Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: εκκρεμεί ακόμη η αλλαγή του «νόμου Γαβρόγλου», προκειμένου οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, τόσο μόνιμοι όσοι και αναπληρωτές, να κατατάσσονται πρώτοι προς διορισμό, σε υλοποίηση της γνωστής Συνταγματικής επιταγής του άρθρου 21, παρ. 2. Ο νόμος της αείμνηστης Μ. Γιαννάκου, όπου οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί διορίζονταν εκτός σειράς στον τόπο κατοικίας τους, είναι γνωστό ότι όχι μόνο δε ζημίωσε το κράτος, αλλά απέφερε και σημαντικό αριθμό γεννήσεων στην πενταετία 2004-2009 που εφαρμόστηκε. Μεγάλος δημογραφικός αντίκτυπος με μηδενικό κόστος για το κράτος. Όταν υπάρχουν δοκιμασμένες λύσεις, διερωτώμεθα γιατί αναζητούνται απαντήσεις.

2. Η εκκρεμότητα των 200 περίπου πολύτεκνων εκπαιδευτικών της κλειστής λίστας του 2010 πρέπει επιτέλους να λήξει. Το κράτος πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια, να σέβεται τους νόμους του, να εφαρμόζει μεταβατικό στάδιο πριν τους αλλάξει και οπωσδήποτε να συμπεριφέρεται δίκαια σε οικογένειες που απέκτησαν 4ο τέκνο, πειθόμενοι στην ηθική του κράτους δικαίου. Το πρόβλημα δεν το δημιουργήσατε, αλλά το κληρονομήσατε. Όμως οφείλετε να το λύσετε, τιμώντας τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.

Εν πάση δε περιπτώσει, 200 άτομα στους 25.000 διορισμούς αντιστοιχούν στο 8 τοις χιλίοις (0,008 ή 0,8%) των συνολικών διορισμών που κάνατε. Με τέτοιο ποσοστό, κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει για ευνοϊκή μεταχείριση, πολλώ δε μάλλον που οι γονείς αυτές έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα διορισμού, όπως έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Άρνηση διορισμού επιφέρει περαιτέρω αβεβαιότητα στα νέα ζευγάρια που θα ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά.

3. Για την κάλυψη των 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, προφανές είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί το εδ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 13, του ν. 4765 (ΦΕΚ Α 6) 15.1.2021 «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ» του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζει ρητά ότι:

«Ποσοστό δέκα έξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)».

Οι 200.000 οικογένειες – μέλη μας αναμένουν από το Υπουργείο Παιδείας και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση στα θέματα αυτά όπως έκανε σε προηγούμενες Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, να νομοθετήσει με σαφήνεια και κοινωνική δικαιοσύνη ως προς τις πολύπαθες πολύτεκνες οικογένειες που «έμειναν πίσω», παρά τη συνεχιζόμενη προσφορά τους στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας