ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

26 Σεπτεμβρίου 2022

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 Ημέρα Τρίτη και ώρα 1800 έως 1900 θα πραγματοποιηθεί διανομή τυριού από τις αποθήκες του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας την πολυτεκνική ταυτότητα.