ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

3 Οκτωβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στις 04 Οκτ, 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 1600 έως1700 θα γίνει Διανομή κασεριών –τυριών από την αποθήκη του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. Να έχετε την πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας. Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες.