ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5 Οκτωβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι στις 05 Οκτ, 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 έως 17:00 θα γίνει Διανομή κασεριών –τυριών από την αποθήκη του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. Να έχετε την πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας. Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες.