Χαρά Κεφαλίδου: «Η δημογραφική συρρίκνωση της Δράμας, σήμα κινδύνου για την πορεία της χώρας».

11 Οκτωβρίου 2022

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, η βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν το μεγάλο εθνικό μας θέμα, το δημογραφικό, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από την απογραφή του 2021. Η Δράμα, νομός με πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, είναι από τις περιοχές που πλήττεται καίρια.

Στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας, κοινωνικών αναδιαμορφώσεων και διαδοχικών οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων, που προβάλλουν απειλητικές, είναι κατεπείγουσα προτεραιότητα η λήψη τολμηρών και ριζοσπαστικών μέτρων, στο πλαίσιο μιας δυναμικής δημογραφικής πολιτικής, με ιδιαίτερη πρόνοια την πολυεπίπεδη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, που δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Για την πολιτεία η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών οφείλει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, καθώς η δημογραφική εικόνα θα καθορίσει την πορεία της χώρας μας στο άμεσο μέλλον.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρά Κεφαλίδου: «Η δημογραφική συρρίκνωση της Δράμας, σήμα κινδύνου για την πορεία της χώρας».

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, η βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν το μεγάλο εθνικό μας θέμα, το δημογραφικό, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από την απογραφή του 2021. Η Δράμα, νομός με πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, είναι από τις περιοχές που πλήττεται καίρια.

Στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας, κοινωνικών αναδιαμορφώσεων και διαδοχικών οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων, που προβάλλουν απειλητικές, είναι κατεπείγουσα προτεραιότητα η λήψη τολμηρών και ριζοσπαστικών μέτρων, στο πλαίσιο μιας δυναμικής δημογραφικής πολιτικής, με ιδιαίτερη πρόνοια την πολυεπίπεδη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, που δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Για την πολιτεία η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών οφείλει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, καθώς η δημογραφική εικόνα θα καθορίσει την πορεία της χώρας μας στο άμεσο μέλλον.

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρά Κεφαλίδου: «Η δημογραφική συρρίκνωση της Δράμας, σήμα κινδύνου για την πορεία της χώρας».

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, η βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν το μεγάλο εθνικό μας θέμα, το δημογραφικό, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από την απογραφή του 2021. Η Δράμα, νομός με πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, είναι από τις περιοχές που πλήττεται καίρια.

Στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας, κοινωνικών αναδιαμορφώσεων και διαδοχικών οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων, που προβάλλουν απειλητικές, είναι κατεπείγουσα προτεραιότητα η λήψη τολμηρών και ριζοσπαστικών μέτρων, στο πλαίσιο μιας δυναμικής δημογραφικής πολιτικής, με ιδιαίτερη πρόνοια την πολυεπίπεδη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, που δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Για την πολιτεία η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών οφείλει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, καθώς η δημογραφική εικόνα θα καθορίσει την πορεία της χώρας μας στο άμεσο μέλλον.

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρά Κεφαλίδου: «Η δημογραφική συρρίκνωση της Δράμας, σήμα κινδύνου για την πορεία της

χώρας».

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ.

Βασίλη Θεοτοκάτο.

ΤηΔευτέρα10Οκτωβρίου2022,ηβουλευτήςκαιΤομεάρχηςΠαιδείαςτουΠΑΣΟΚ–Κινήματος

Αλλαγής Χαρά Κεφαλίδου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας

Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), κ. Βασίλη Θεοτοκάτο.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν το μεγάλο εθνικό μας θέμα, το δημογραφικό, ειδικά μετά την

δημοσιοποίηση τωνστοιχείων που προέκυψαναπό τηναπογραφή του2021. Η Δράμα, νομός με

πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, είναι από τις περιοχές που πλήττεται καίρια.

Στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας, κοινωνικών αναδιαμορφώσεων και διαδοχικών

οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών κρίσεων, που προβάλλουν απειλητικές, είναι

κατεπείγουσαπροτεραιότηταηλήψητολμηρώνκαιριζοσπαστικών μέτρων,στοπλαίσιομιας

δυναμικής δημογραφικής πολιτικής, με ιδιαίτερη πρόνοια την πολυεπίπεδη στήριξη της

πολύτεκνης οικογένειας, που δίνει καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Για την πολιτεία η άμεση λήψη μέτρων στήριξης των πολυτέκνων οικογενειών οφείλει να

αποτελέσειάμεσηπροτεραιότητα,καθώςηδημογραφικήεικόναθακαθορίσειτηνπορείατης

χώρας μας στο άμεσο μέλλον.