18 Οκτωβρίου 2022

Σας ότι ενημερώνουμε ότι από ώρα 1600 έως 1700 την Τετάρτη 19-10-2022 από ώρα 1600-1700 θα γίνει διανομή κασεριών από την αποθήκη του Συλλόγου Πολυτέκνων ν Δράμας Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες του Συλλόγου μας. Δεν θα αποσταλούν SMS σε κινητά. Μπορείτε να προσέρχεστε έχοντας την πολυτεκνική ταυτότητα .