ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

31 Οκτωβρίου 2022

«Υποβολή αιτήσεων για Μείωση Δημοτικών Τελών»

Ο Δήμος Δράμας πραγματοποιεί πρόγραμμα μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ύστερα από σχετικές αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όσοι ήδη έχουν καταθέσει αίτηση και καταβάλλουν μειωμένα τέλη, θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων γραφείο 127 στο Διοικητήριο της ΠΕ Δράμας ισόγειο προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της σχετικής επικαιροποίησης από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31-12-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ισόγειο του Διοικητηρίου γραφείο 127 καθημερινά από 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ. (τηλέφωνο επικοινωνίας 2521351127). Με υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης και αλληλοσεβασμού, τηρούμε κάθε φορά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, παίρνουμε τα μέτρα προφύλαξης  και παραμένουμε ασφαλείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι πολύτεκνοι πρέπει να έχουν μαζί του το τιμολόγιο του παρόχου Ηλεκτρικού ρεύματος και την ταυτότητα τους. Εάν για κάποιο λόγο δεν ανευρίσκουν το ονοματεπώνυμο τους στις καταστάσεις της υπηρεσίας να επικοινωνούν με το γραφείο του Συλλόγου 2521037000 ή 6934031168 για να ενημερώνονται.