ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

29 Νοεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Νοε. 2022 και από τις 1430 έως 1600 ώρα θα πραγματοποιήσουμε Διανομή προϊόντων της εταιρείας ARIVIA από την αποθήκη διανομών του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλως 37 στη Δράμα . Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες .Κατά την παραλαβή να έχετε την πολυτεκνική σας ταυτότητα.