ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ARIVIA

8 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚ 2022 και από τις 0900 έως 1200 θα πραγματοποιήσουμε Διανομή διαφόρων προϊόντων της εταιρείας ARIVIA από την αποθήκη διανομών του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλως 37 στη Δράμα . Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες .Κατά την παραλαβή να έχετε την πολυτεκνική σας ταυτότητα.