ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

13 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚ 2022 και από τις 1300 έως 1400 θα πραγματοποιήσουμε Διανομή διαφόρων προϊόντων της εταιρείας ARIVIA στην πλατεία του ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ. Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες .Κατά την παραλαβή να έχετε την πολυτεκνική σας ταυτότητα.