ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

15 Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚ 2022 και από τις 1000 έως 1200 θα πραγματοποιήσουμε Διανομή διαφόρων προϊόντων  στην ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 37 . Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες .Κατά την παραλαβή να έχετε την πολυτεκνική σας ταυτότητα.