ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ Γ΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗΣ.

20 Δεκεμβρίου 2022

Παρακαλουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 να μας αποστείλετε βεβαιώσεις εγγραφής σε σχολές Γ βαθμιας εκπαίδευσης των ετών 2020,2021,2022 για βράβευση .