ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ

23 Δεκεμβρίου 2022

Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας, πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ νυκτός ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε Φιλάνθρωπε. «Θεός ων ειρήνης», ο Ένας και αληθινός, «Πατήρ οικτιρμών», ο όντως και μόνος υπάρχων, η υπέρτατη, απερίγραπτη Αγάπη, μη αντέχοντας να βλέπει το ανθρώπινο γένος να υποφέρει στα δεινά της Πτώσεως, στέλνει τον της «μεγάλης βουλής Άγγελον», τον Υιό και Λόγο Του, για να σκορπίσει τη δική Του ειρήνη στον κόσμο. Το φως το αληθινό, της πραγματικής θεογνωσίας, αιώνιο ζητούμενο των ανθρώπων, θα λάμψει με το Αστέρι της Βηθλεέμ. Το εκπέμπει ο Ήλιος της δικαιοσύνης, ερχόμενος ως άνθρωπος πραγματικός, θεώνοντας την ανθρώπινη φύση! Για όλα τούτα τα θεσπέσια, αναφωνούμε με τον υμνογράφο: «εκ νυκτός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε Φιλάνθρωπε»!  Ο Προεδρος του Συλλόγου Σμολοκτός Νικόλαος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , εύχονται στις πολύτεκνες οικογένειες η Γέννησις του Χριστου να μας χαρίσει υγεία και ευλογία στα σπτιτικά μας , πρόοδο και ευημερία στα παιδιά , πίστη και αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μας.