ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

25 Ιανουαρίου 2023

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ   

ΑΠΟ ΤΙΣ 0900 ΕΩΣ 1300.

ΤΗΛ 252103700. ΦΑΞ 2521037320

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6934031168.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΜΕΣΩ

EMAIL.info@sylpoldramas.org.gr.

Απαραίτητα να μας στέλνετε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ.

ΝΑ βλέπετε και την ιστοσελίδα μας.