ΑΣΠΕ Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

20 Φεβρουαρίου 2023

Παρέμβαση της ΑΣΠΕ για τα “κόκκινα δάνεια”

ΠΡΟΣ

Υπουργό Οικονομικών κο Χρήστο Σταϊκούρα

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Κωστή Χατζηδάκη

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα

ΚΟΙΝ

Γραφείο Πρωθυπουργού

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κύριοι Υπουργοί,

τα «κόκκινα δάνεια» είναι μια ανοιχτή πληγή στο σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας, απότοκο της δημοσιονομικής κρίσης που έπληξε την Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι δικαιούνται ειδικής φροντίδας του Κράτους για προφανείς, διαφορετικούς, λόγους, για μια από τις δύο πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενδεχόμενοι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας πολύτεκνων γονέων θα αποτελέσουν πλήγμα ολικής καταστροφής για τις οικογένειες αυτές, σε μια περίοδο που δεν υπάρχει πολυτεκνικό επίδομα, έχουν καταργηθεί μια σειρά από μέτρα που στήριζαν επί δεκαετίες τις πολύτεκνες οικογένειες και απέφεραν νέες γεννήσεις στην Ελλάδα.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να νομοθετηθεί άμεσα η εξαίρεση των πολύτεκνων γονέων (της πολυτεκνικής τους ιδιότητας αποδεικνυόμενης βάσει της παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014) από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και να προβλεφθούν ρυθμίσεις τέτοιες που θα επιτρέψουν την εξυπηρέτηση των δανείων από τις πολύπαθες πολύτεκνες οικογένειες των οποίων η προσφορά στη χώρα είναι αναμφισβήτητη.

Αναμένουμε άμεση ενημέρωσή σας για το θέμα προκειμένου να τη γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας.