Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 για Εκπαιδευτικούς

20 Φεβρουαρίου 2023

Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα για τις ως άνω Προκηρύξεις: 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023.