ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

13 Μαρτίου 2023
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ               

                                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας “Ο Άγιος Στυλιανός”,

σε συνεδρίαση που έγινε στις 09 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή απεφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση ετήσιας  τακτικής, γενικής απολογιστικής συνέλευσης για το έτος 2022 που μας πέρασε σύμφωνα  με τα άρθρα 6,7,18,19,20 του καταστατικού.

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2023 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα..

Επειδή δεν θα υπάρξει ΑΠΑΡΤΙΑ , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου του 2023 ημέρα Σάββατο , στις 10:00  το πρωί  με τα παρόντα μέλη.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι μέλη  στην εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με πρωτόκολλο στα γραφεία του Συλλόγου , Άρμεν 24, 1ος όροφος μέχρι στις 17 Μαρτίου 2023 στις 10:00.ημέρα Παρασκευή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

18 Μαρτίου 2023

Της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας και Περιχώρων ¨ο Άγιος Στυλιανός¨

1.         Εκλογή Προέδρου της Γ. Συνέλευσης και πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

2.         Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.         Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του ΔΣ από τον Πρόεδρο κ Σμολοκτό Νικόλαο

4.         Έγκριση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου γι το έτος 2022.

5.         Έγκριση υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

6.         Έγκριση Διενέργειας λαχειοφόρων αγορών κληρώσεων.

7.         Κριτική Πεπραγμένων ΔΣ για το έτος 2022.

8.         Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023

9.         Δευτερολογία Προέδρου .

10.       Προτάσεις για τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου για το επόμενο έτος 2023. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                    ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                                 Για το ΔΣ

             Ο πρόεδρος                                                     ο Γενικός γραμματέας

           Σμολοκτός Νικόλαος                                           Στάικος Αντώνιος