Εκπτωση 5% στις Πολύτεκνες Οικογένειες από τα καταστήματα ΜΑΣΟΥΤΗΣ.

28 Μαρτίου 2023

Τα καταστήματα της Εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ύστερα από συνεννόηση με την ΑΣΠΕ, προσφέρουν έκπτωση 5%, σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη των Συλλόγων-μελών της ΑΣΠΕ και για όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα των καταστημάτων τους, πέραν των επιπρόσθετων πλεονεκτημάτων που αυτά παρέχουν (προσφορών κ.λπ.).

 Η παραπάνω έκπτωση 5% ισχύει επί του συνολικού ποσού της συναλλαγής και δεν τίθεται μηνιαίο όριο αγορών σε ευρώ.

           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.     Όσοι πολύτεκνοι δεν διαθέτουν την κάρτα MasCard, κάνουν αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα ΜΑΣΟΥΤΗΣ για να την αποκτήσουν. Όσοι διαθέτουν κάρτα ΜΑΣΟΥΤΗΣ ενεργού ώς κατωτέρω.

2.     Οι πολύτεκνοι πρέπει να επισκεφθούν το Σύλλογο πολυτέκνων – μέλος της ΑΣΠΕ στον οποίο ανήκουν μαζί με το θεωρημένο πολυτεκνικό τους βιβλιάριο και την κάρτα ΜΑΣΟΥΤΗΣ, για να υπογράψουν την παρακάτω δήλωση:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι είμαι κάτοχος της υπ’αριθμ. …………………………….

κάρτα ΜΑΣΟΥΤΗΣ και μέλος του Συλλόγου Πολυτέκνων ΔΡΑΜΑΣ Ο Αγιος Στυλιανός , με Αριθμό Μητρώου ΑΣΠΕ ……..……….. και Συλλόγου …………….……..

Παρακαλώ, όπως αποστείλλετε τον αριθμό της κάρτας μου στην Εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ, μέσω της ΑΣΠΕ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκπτωση 5% που έχει συμφωνηθεί με την Εταιρεία, για τις πολύτεκνες οικογένειες. 

Υπογραφή                                                     Ημερομηνία

3.     Αν δεν είναι εύκολο να μεταβείτε στα γραφεία του Σύλλογού και διαθέτεται θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνου, μπορείτε να αποστείλετε με e-mail στο Σύλλογο μας υπεύθυνη δήλωση (κείμενο ως ανωτέρω και έκδοση-δημιουργία μέσω της Ψηφιακής πύλης του Δημοσίου www.gov.gr μαζί με φωτογραφία του βιβλιαρίου τους, από την οποία να αποδεικνύεται αυτό ότι είναι θεωρημένο και βρίσκεται σε ισχύ.

Η ενεργοποίηση της έκπτωσης 5% θα γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών. 

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία!