ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Ομογένεια οικογενειών με παιδιά αλλά και μαθητών που θα ήθελαν να σπουδάσουν στα Λύκεια της Ομογένειας.

7 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιούλιος 2023

Προς Οικογένειες Πολυτέκνων Ελλάδος

Η ΟιΟμΚω αποτελεί τον ενωτικό φορέα των εκπατρισμένων Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος σκοπός της ΟιΟμΚω είναι η αναζωογόνηση του Ελληνισμού της Πόλης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ΟιΟμΚω έχει διαμορφώσει και υλοποιεί διάφορα προγράμματα, εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι η ενίσχυση της εγκατάστασης και ενσωμάτωσης στην Ομογένεια οικογενειών με παιδιά αλλά και μαθητών που θα ήθελαν να σπουδάσουν στα Λύκεια της Ομογένειας. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε έχοντες καταγωγή ή όχι από την Πόλη.

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού ανακοινώνουμε τις εξής επιμέρους δράσεις και παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας στην διεύθυνση email: nikolaos.uzunoglu@gmail.com

  1. Μόνιμη εγκατάσταση οικογενειών : Η υποστήριξη συνίστανται στην προετοιμασία της εγκατάστασης (εκμάθηση βασικής τουρκικής και συνθηκών ζωής) , εύρεση στέγης και εργασίας καθώς επίσης οικονομική υποστήριξη εξόδων διαβίωσης μέχρι να επιτευχθεί η οικονομική αυτοδυναμία. Προϋπόθεση είναι τα παιδιά να εγγραφούν στα Ομογενειακά σχολεία. Η απασχόληση μπορεί να γίνει στα Ομογενειακά εκκλησιαστικά Ιδρύματα (π.χ. ιερείς, ψάλτες, νεωκόροι, επιστάτες κτλ.) ή ευαγή ιδρύματα όπως επίσης ως επιστήμονες σε ΑΕΙ ή ιδιωτικό τομέα που συνήθως ζητούν την γνώση της Αγγλικής.
  2. Η ανωτέρω δράση (1) είναι ανοικτή και σε νέα ζευγάρια, χωρίς παιδιά, που θέλουν να ενταχθούν στην Ομογένεια.
  3. Εξασφάλιση σπουδών στα Ομογενειακά λύκεια της Πόλης για τουλάχιστο δύο χρόνια που δίνει το πλεονέκτημα της εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας με ευεργετικής διατάξεις αλλά και την συνέχιση των σπουδών τους σε ΑΕΙ της Τουρκίας. Τα ζητήματα στέγασης, σίτισης και κηδεμονίας έχουν μελετηθεί και έχουν βρεθεί λύσεις.

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού ανακοινώνουμε τις εξής επιμέρους δράσεις και παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μας στην διεύθυνση email: nikolaos.uzunoglu@gmail.com