26 Ιουλίου 2023
Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών για παιδιά Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού
Περιγραφή
«Η παιδεία είναι πανηγύρι της ψυχής, γιατί σ’ αυτήν υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής» Σωκράτης, Έλληνας φιλόσοφος
Τερψώμεθα λόγοις αρχαίοις. Όψις , Τέρψις, Γνώσις. Η πορεία της Ελληνικής Γλώσσας διά μέσου των αιώνων
Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα ἀποτελεῖ μοναδικὸ παράδειγμα γλώσσας στὀν κόσμο, μὲ ἀδιάκοπη ἱστορική συνέχεια. Εἶναι μια ἐνιαία Γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Στόχος τῶν συναντήσεων μὲ τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς Ἑλληνικής Γλώσσας στὴ διαχρονία της μὲ πρώτιστο στόχο τὴν ἀγωγὴ λόγου.
Γιὰ κάθε Χριστιανὸ καὶ Ἕλληνα ἡ γνώσις τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν εἶναι «κτῆμα ἐς ἀεί», ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴ μέθεξη στὴν Πίστη καὶ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς συνέχειας τοῦ Γένους μας, γιὰ νὰ ἔχουν οἱ νέοι μας ἀξίες καί ἰδανικά, γιὰ νὰ ζήσει ὁ λαὸς μας ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε δουλεία, ὑλική, στρατιωτική, πολιτιστική, πνευματική, γιὰ νὰ παραμείνει ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση φάρος οἰκουμενικός καί πανανθρώπινος ποὺ θὰ διδάσκει καὶ τὴν Εὐρώπη καὶ ἐμᾶς.
Τὸ παιδὶ μέσα ἀπὸ τὶς καθορισμένες συναντήσεις θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἔρθει σὲ γόνιμη καὶ οὐσιαστικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα διὰ μέσου ἐπιλεγμένων κειμένων του Αἰσώπου, ἀρχαίων συγγραφέων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραμματείας. Ἡ πρώτη αὐτὴ γνωριμία ἀπὸ τὴν ἡλικία ποὺ τὸ παιδὶ θὰ εἶναι στὸ δημοτικό, περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ὑπάρχει ἄνεση χρόνου, γιὰ νὰ γίνει ἡ πρώτη γνωριμία καὶ ἡ ὀρθὴ προετοιμασία, θὰ μυήσει τὸ παιδί μὲ παιγνιώδη καὶ δημιουργικὸ τρόπο στὴν κατάκτηση τῶν μηχανισμῶν τῆς Γλώσσας μας στὴ διαχρονία της.
Θὰ ἀξιοποιηθεῖ ὁ διαδικτυακὸς χρόνος, ὥστε νὰ προβληθεῖ καὶ νὰ γίνει κτῆμα τῶν παιδιῶν, σταδιακά και μεθοδευμένα, ὁ πλοῦτος τῆς λεξιλογικῆς παραδόσεως, ἡ ἀπεριόριστη δυνατότητα συνθέσεως, ἡ σημασιολογικὴ ἀκρίβεια τῶν πολυάριθμων συνωνύμων, ἡ ἁπλότητα τοῦ κλιτικοῦ συστήματος τῶν ὀνομάτων καὶ ὁ πλοῦτος τοῦ κλιτικοῦ συστήματος τῶν ρημάτων, τὸ ἐναλλασσόμενο παιχνίδι τῶν μορίων καὶ τῶν προθέσεων, ἡ διαφάνεια τῆς λογικῆς καὶ συντακτικῆς δομῆς, τὸ εὔηχον καὶ ἡ μουσικότητα, τέλος, ὁ μηχανισμὸς τῆς Γλώσσας ποὺ δημιουργεῖ τὴν σκέψη, τὸν Λόγο.
Ἀπώτερος στόχος εἶναι ἡ συνειδητοποίηση ἀπὸ μέρους τῶν παιδιῶν ὅτι τὸ νὰ μιλᾶς καὶ νὰ γράφεις ἀρχαῖα Ἑλληνικά σημαίνει νὰ ἀνακαλύψεις πὼς ἡ πιὸ τολμηρὴ πλοηγία εἶναι ἐκείνη τοῦ πνεύματος, σημαίνει νὰ μεταχειρίζεσαι μιὰ γλῶσσα ποὺ χρησιμεύει γιὰ νὰ μιλᾶς στὸν ἑαυτό σου, κάτι ποὺ άπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ μας.


Βιογραφικά Διδασκόντων
Δρ Εἰρήνη Παρασκευᾶ Ροδοσθένους, Μάρω Μελανίδου, Νεκταρία Ἰωάννου, Δρ Χρυσάνθη Δημητρίου, Δρ Εύτυχία Πιπονίδου, φιλόλογοι
Ημερομηνίες μαθημάτων 1ου Τετραμήνου

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 202
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023
Τετάρτη 1 Νομεβρίου 2023
Τετάρτη 8 Νομεβρίου 2023
Τετάρτη 15 Νομεβρίου 2023
Τετάρτη 22 Νομεβρίου 2023
Τετάρτη 29 Νομεβρίου 2023
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023
Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024
Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024
Ώρες μαθημάτων: 18:00-19:30
Πλατφόρμα Διδασκαλίας: ΖΟΟΜ
Ειδική Έκπτωση για Πολύτεκνες οικογένειες (20%) και ιδρύματα παιδικής προστασίας (για τα ιδρύματα επικοινωνήστε με την γραμματεία για λεπτομέρειες). Για να εγγραφείτε κάνοντας χρήση της έκπτωσης είναι απαραίτητο να αποστείλετε στο μειλ της γραμματείας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πολυτεκνική κάρτα (πολύτεκνοι). Αφού ληφθούν τα πιστοποιητικά θα λάβετε τον σύνδεσμο/link με την ανάλογη έκπτωση. Επικοινωνήστε με την γραμματεία για οποιαδήποτε διευκρίνηση: secretariat@voulgarisacademy.com
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 20 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ . Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΜΕΣΩ EVENTBRITE ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ Η ΑΝΑΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΕΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ Η ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Η ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. ΕΑΝ ΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ.
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 150,00 €.
ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ: secretariat@voulgarisacademy.com

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ https://voulgarisacademy.com/