ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 2023

24 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη διάθεση χωρικών καυσόξυλων για το 2023

Δικαιούχοι είναι :

Συνταξιούχοι ΟΓΑ με κύρια σύνταξη ΟΓΑ, Πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ και οικογένειες στρατεύσιμων οικογενειαρχών κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων τους Εκτός του Δήμου Δοξάτου, του Δημου Δράμας , με εξαίρεση την τοπική κοινότητα Σιδηρονέρου .

Από κάθε οικογένεια δικαιούχων μπορεί να γίνει μία (1) μόνο αίτηση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1) Αστυνομική Ταυτότητα, ΑΦΜ

2)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που θα συνοδεύεται με αντίγραφο Ε1.

3) Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ

4) Βεβαίωση πολύτεκνης οικογένειας που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από πιστοποιητικό του Συλλόγου Πολυτέκνων

5) Βεβαίωση τρίτεκνης οικογένειας που θα αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6)Βεβαίωση Αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω

7)Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (άνω των 12 μηνών)

8)Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών

ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 08 -09-2023

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι οι οποίοι δικαιούνται να απευθύνονται στους δήμους που είναι εγγεγραμμένοι και να δηλώνουν ότι είναι  πολύτεκνοι ώστε εμείς να αποστέλλουμε συγκεντρωτικά τα πιστοποιητικά πολυτεκνίας στους υπευθύνους του κάθε δήμου για περαιτέρω προώθηση στα δασαρχεία