ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

12 Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι την  ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤ 2023 από τις 1700 έως 1800 θα γίνει διανομή προϊόντων στην αποθήκη Πολυτέκνων ,Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα. Δικαιούχοι είναι όλες οι Πολύτεκνες Οικογένειες. Να έχετε την Πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας. Επισημαίνουμε ότι τα προϊόντα είναι διαφορετικά σε κάθε παραλαβή .