ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

16 Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤ 2023 από τις 1700 έως 1800 θα γίνει διανομή προϊόντων στην Αποθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 ΔΡΑΜΑ . Δικαιούχοι είναι όλες οι Πολύτεκνες Οικογένειες. Να έχετε την Πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας . ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.