Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας Διαδικασία Έκδοσης μεσω gov.gr

24 Οκτωβρίου 2023

Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Προϋποθέσεις:

  • να είστε μέλος Συλλόγου Πολυτέκνων – Μέλους της ΑΣΠΕ 
  • η πολυτεκνική σας ταυτότητα (βιβλιάριο) να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση τέκνου που δεν έχει πολυτεκνική ταυτότητα θα πρέπει η πολυτεκνική ταυτότητα έστω του ενός γονέα να είναι σε ισχύ.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της πολυτεκνικής σας ταυτότητας που φέρουν την φωτογραφία σας και την θεώρηση ισχύος της αντίστοιχα)

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα πολίτη και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

Το πιστοποιητικό, που διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr, μπορείτε είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε σε έντυπη μορφή. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποταθείτε στο Σύλλογο Πολυτέκνων – Μέλος της ΑΣΠΕ του οποίου είστε μέλος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη 24 Οκτωβρίου, 2023

Υπεύθυνος φορέαςΥπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ανάπτυξη και λειτουργίαΥπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησηςhttps://www.aspe.gr/information/25-%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/451-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82#z