26 Οκτωβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι από 01Νοεμβρίου 2023 αρχίζει η ταυτοποίηση των δικαιούχων πολυτέκνων μειωμένου τιμολογίου στα Δημοτικά Τέλη από τον Δήμο Δράμας Τέλος ταυτοποίησης 31 Δεκεμβρίου 2023 . Να προσέρχεστε στο γραφείο 127 του Διοικητηρίου ισόγειο χωρίς ραντεβού , με την Αστυνομική σας ταυτότητα ΣΕ ΦΩΤΟΤΟΤΥΠΊΑ και το τιμολόγιο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για τα περαιτέρω.