ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΣΟ).

16 Νοεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η Θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων (πάσο) και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής στον Σύλλογο. Λειτουργία Γραφείου κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ από τις 0900 εως 1300. Τη, 2521037000 κιν 6934031168.