ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ARIVIA

8 Δεκεμβρίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚ 2023 από τις 1200 έως 1300 θα γίνει διανομή προϊόντων της εταιρείας ARIVIA από την Αποθήκη Διανομών Φιλιππουπόλεως 37 στη ΔΡΑΜΑ . ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.