ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ

11 Δεκεμβρίου 2023

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 540 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ  Εργασιακών Συμβούλων, πλήρους απασχόλησης, 8μηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 8 μήνες και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος και όχι πέραν των οκτώ μηνών, σε υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς πρόσβασης Taxisnet,  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr ή απευθείας στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση,αίτηση συμμετοχής από τη Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 00:01 π.μ. έως και Τετάρτη 20/12/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση, για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΔΥΠΑ, για την οικεία Προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr