ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

14 Ιανουαρίου 2024

r

            ΠΡΟΣ: κ.  Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της Ελλάδος

   Εντιμότατη  κ. Πρόεδρε .

             1.    Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή , κατ αρχάς σας ευχόμαστε ο νέος χρόνος 2024 να είναι δημιουργικός με επιτυχίες της Κυβέρνησης σας  στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό  γίγνεσθαι. Όπως γνωρίζεται το Δημογραφικό είναι το κατ εξοχήν πρόβλημα που βιώνει η Πατρίδα μας εδώ και τρείς δεκαετίες με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα των γεννήσεων έναντι των θανάτων.

             2.    Έχουν εξαγγείλει διαχρονικά διάφορα  μέτρα για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος αλλά στην ουσία κανένα δεν είχε αποτελεσματικότητα για την ανάκαμψη των γεννήσεων. Εκτός της περόδου διακυβέρνησης από τον αείμνηστο πατέρας σας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που πάρθηκαν γενναία μέτρα για το Δημογραφικό. Πιστεύουμε όμως ότι χρειάζεται μια νέα απόφαση που θα μείνει στην ιστορία και θα σας ευγνωμονεί η Πατρίδα .

               3.     Σας προτείνουμε λοιπόν από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνουν κατ έτος όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι στην Βουλή, το 5% να διατίθεται στο ειδικό ταμείο Δημογραφίας που θα δημιουργηθεί και θα Διοικείται από  Διοικητικό συμβούλιο που θα συγκροτηθεί από δικαστικούς , πανεπιστημιακούς, ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο τον εκάστοτε Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας .Το  χρηματικό ποσό το οποίο θα συγκεντρώνεται κατ έτος να διαιρείτε με όσες οικογένειες απέκτησαν τέταρτο τέκνο, η ΑΣΠΕ γνωρίζει πόσες οικογένειες γίνονται πολύτεκνες και με βάση αυτά τα στοιχεία να γίνεται η κατανομή του ποσού.  

               4.     Ως γνωστόν, το πολυτεκνικό επίδομα έχει καταργηθεί το 2015 και ενώ η επαναφορά του είναι όχι αναγκαίο αλλά επιτακτικό καθήκον της πολιτείας δεν έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα του κόμματος σας ως Δημογραφικό κίνητρο. Σημειώνουμε επίσης ότι στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, το επίδομα για τα παιδιά δίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στην Ελλάδα ,το επίδομα τέκνου του ΟΠΕΚΑ αφορά σε μικρό-μεσαία και χαμηλά εισοδήματα  μόνο.        

                5.       Σας παρακαλούμε να κάνετε πρόταση για να νομοθετήσει η βουλή την πρόταση μας και ευχόμαστε να κάνετε την πολιτική υπέρβαση και να αποδείξετε ότι πράγματι σας ενδιαφέρει και νοιάζεστε να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα της Πατρίδας μας , η πολυτεκνική Κοινότητα  και η Πατρίδα θα σας ευγνωμονεί εσαεί. 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

 Νικόλαος Σμολοκτός                                                     Στάϊκος   Αντώνιος