Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

12 Φεβρουαρίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Δράμας “Ο Άγιος Στυλιανός”,

σε συνεδρίαση που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1800 απεφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση ετήσιας  τακτικής, γενικής απολογιστικής συνέλευσης για το έτος 2023 που μας πέρασε σύμφωνα  με τα άρθρα 6,7,18,19,20 του καταστατικού.

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 1700 έως 1900 στη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 στη Δράμα, με τα παρακάτω θέματα.  

 1.Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός απολογισμός χρήσεων 2023
3. Έκθεση  επιτροπής έλεγχου.
4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού -πεπραγμένων έτους 2023
5. Ψήφιση και Έγκριση προϋπολογισμού 2024
6. Συζήτηση και έγκριση δαπανών εκδηλώσεων και δράσεων 2024

7. Δευτερολογία  Προέδρου

8. Έγκριση διενεργείας λαχειοφόρων αγορών

 Επειδή δεν θα υπάρξει ΑΠΑΡΤΙΑ , η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου του 2024 ημέρα  Τετάρτη , την ίδια ώρα 1700 έως 1900 στον ίδιο χώρο  με τα παρόντα μέλη.

                                                 Για το ΔΣ

             Ο πρόεδρος                                                     ο Γενικός γραμματέας

           Σμολοκτός Νικόλαος                                           Στάικος Αντώνιος