«Συμπορευθώμεν Αυτώ»

30 Απριλίου 2024

Για μια ακόμη φορά θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του Νυμφίου της Εκκλησίας μας Χριστού και θα γίνουμε συνοδοιπόροι του Θείου Πάθους Του. Σύμφωνα με τον ιερό υμνογράφο, καλούμαστε όπως «συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι΄αυτόν ταις του βίου ηδοναίς΄ ίνα και συζήσωμεν αυτώ». Με αυτή την προϋπόθεση θα γίνουμε πραγματικοί κοινωνοί της Αναστάσεώς Του. Μόνο έτσι θα νοιώσουμε πραγματικά τη χαρά της Θείας Εγέρσεως.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,Εύχονται η Σταύρωσις και η Ανάσταση Του Κυρίου να γίνει βιωματική στη Ζωή μας και στις Οικογένειες των Πολυτέκνων .