16 Νοεμβρίου 2023
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΣΟ).

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η Θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων (πάσο) και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής στον Σύλλογο. Λειτουργία Γραφείου… Περισσότερα