ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

18 Δεκεμβρίου 2013
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.                            

Αθήνα, 17/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 
            Ο Υπουργός των Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας φαίνεται ότι κάθε Δεκέμβριο επιφυλάσσει στους πολυτέκνους την μεταχείριση που επεφύλαξε ο Ηρώδης στα νήπια της Βηθλεέμ, νομίζοντας, αυταπατώμενος, ότι με την σφαγή τους, θ’ απαλλασσόταν από την παρουσία του Θεανθρώπου επί της γης.

            Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2012 κατάργησε την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας και για όσες είχαν 1 έως 2 προστατευόμενα τέκνα και την εφάπαξ παροχή των 2.000 € για όσες αποκτούσαν το 4ο τέκνο τους και έθεσε όρια εισοδήματος, παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις άλλες πολύτεκνες μητέρες με τρία και πάνω προστατευόμενα, και στη συνέχεια κατάργησε και τα ελάχιστα αφορολόγητα για τα παιδιά, που υπήρχαν στην φορολογία εισοδήματος.

Φέτος το Δεκέμβριο του 2013, με το σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» επιχειρεί κυριολεκτικώς να πάρει και τα σπίτια των πολυτέκνων, αφού όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2, που επιβάλλει την ειδική φροντίδα για τους πολυτέκνους, αλλά το ανωτέρω σχέδιο νόμου τους μεταχειρίζεται πολύ χειρότερα απ’ ό, τι μεταχειρίζεται τους αγάμους.

            Το όριο της φτώχειας για τον άγαμο είναι 6.591 € και για να έχει την έκπτωση του 50%, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα το όριο της φτώχειας, δηλαδή 6.591 € και επιπλέον 40%, δηλαδή συνολικώς 9.000 €. Αντιθέτως, για τον πολύτεκνο με σύζυγο και τέσσερα προστατευόμενα τέκνα, που το όριο της φτώχειας είναι 21.000 € περίπου, αντί να προσθέσει όπως και στον άγαμο 40% επιπλέον, δηλαδή άλλες 8.000 €, πράττει το ακριβώς αντίθετο: μειώνει το ποσό κατά 40% κάτω του ορίου της φτώχειας, δηλαδή το κατεβάζει στις 14.000 €!!!

            Ακόμη, προβλέπει στο σχέδιο νόμου, για την παραπάνω έκπτωση ο άγαμος να έχει κατοικία μέχρι 150 τ.μ., και το ίδιο και ο πολύτεκνος με όσα παιδιά και να έχει (4,7,12 κλπ.). Ακόμη, δεν είναι δυνατόν να αξιώνει από τον πολύτεκνο για την έκπτωση ότι δεν πρέπει να οφείλει στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ίδιος δε για το σημείο αυτό ανέφερε στην Επιτροπή των Οικονομικών ότι αυτό θα ισχύει εφόσον δεν έχουν κάνει ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς όμως να κάνει αυτή την προσθήκη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου.

            Τέλος, δεν είναι δυνατόν μετά τη φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων με την κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά, να φορολογείται και η πρώτη κατοικία τους στο φόρο των ακινήτων.

            Στοιχειώδεις λόγοι δικαιοσύνης επιβάλλουν όχι να τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος (την οποία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του ο Υπουργός των Οικονομικών – και όχι βεβαίως μόνον αυτήν), αλλά την τήρηση του άρθρου 4 του Συντάγματος και την μεταχείριση των πολυτέκνων ακριβώς όπως γίνεται για τους αγάμους.

            Με βάση τα παραπάνω επιβάλλεται στο παραπάνω σχέδιο νόμου να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις:

α) Να θεσπιστεί για τους πολύτεκνους απαλλαγή του φόρου ακίνητης περιουσίας τους για την πρώτη κατοικία τους.

            Β Το προβλεπόμενο αφορολόγητο για την έκπτωση του 50%,  ειδικώς για τους πολυτέκνους, να τριπλασιαστεί.

            γ) Το όριο των 150 τ.μ. που ισχύει για τον άγαμο, ν’ αυξηθεί για τους πολυτέκνους κατά 20 τ.μ. για την σύζυγο και για κάθε ένα επιπλέον τέκνο και

            δ) Να έχουν την έκπτωση και όσοι έχουν κάνει ρύθμιση των τυχόν οφειλών τους στο Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 
Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ