Αλλάζει η διαδικασία μετατάξεων των δημοσίων υπαλλήλων

8 Μαρτίου 2014
images 2

images 2

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε, σήμερα το απόγευμα, Τροπολογίες στο Νομοσχέδιο για την κατάργηση των 23 Φορέων του Δημοσίου, βάσει των οποίων διευκρινίζονται με σαφήνεια, τόσο θέματα, που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος “διαθεσιμότητας – κινητικότητας” κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών, όσο και του επανακαθορισμού της διαδικασίας μετατάξεων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα “εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας”. Συγκεκριμένα, 

– Ορίζεται ρητά ότι, κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημάρχων και Περιφερειαρχών, δεν αναστέλλεται για όσους έχουν βγει σε “διαθεσιμότητα” ή “κινητικότητα”, η έκδοση πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

– Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τις μετατάξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος “εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας”.

Το Νομοσχέδιο για την κατάργηση 23 Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, αναμένεται να συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα, στην Ολομέλεια της Βουλής.