Μεγάλη Δευτέρα

14 Απριλίου 2014

Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωσήφ, του επονομαζόμενου “Παγκάλου” του γιου του Ιακώβ, που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε μ’ ένα του λόγο  alt
Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.