Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 Απριλίου 2014
ca29326c9971ed699a345edfd13680f5 L

           ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Μέσα στην ακαταστασία του κόσμου,

μέσα στην αβεβαιότητα του μέλλοντος,
στην αγωνία για τη ζωή των αγαπημένων και τη δική μας,
γιορτάζουμε την Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού.

ποιο νόημα μπορεί να έχει η γιορτή αυτή για το σύγχρονο άνθρωπο; 
 ca29326c9971ed699a345edfd13680f5 L