Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις έως 150 μήνες για οφειλέτες του ΙΚΑ

29 Μαΐου 2014

Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στο καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, που ίσχυε πριν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» των 38 μηνιαίων δόσεων ή της πάγιας ρύθμισης των 12 μηνιαίων δόσεων (2013) και να αποφύγουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δίνει στους εργοδότες – οφειλέτες το ΙΚΑ, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο του Διοικητή του Ιδρύματος, Ροβέρτου Σπυρόπουλου.Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι, στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε διακανονισμό πριν από το 2013 και εξυπηρετούσαν τους όρους του διακανονισμού, αλλά στη συνέχεια υπήχθησαν υποχρεωτικά στους όρους της ρύθμισης «νέας αρχής» κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013, παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους χρηστής διοίκησης, «να επανενταχθούν στο προϊσχύον καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος».ικα

Οι οφειλέτες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να εγκαταλείψουν τις ρυθμίσεις με τις λίγες δόσεις και να επιστρέψουν στο καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, που προέβλεπε την καταβολή των τρεχουσών εισφορών συν το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 150 ευρώ. 

Η ρύθμιση αυτή, έδινε το δικαίωμα της αποπληρωμής σε 80 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούσαν να φθάσουν τις 150 μηνιαίες δόσεις.

Προϋπόθεση είναι, να καταβάλουν το σύνολο των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μαζί με τα πρόσθετα τέλη, ενώ θα ληφθούν υπόψη τα καταβληθέντα ποσά και οι περιπτώσεις των οφειλετών που προέβησαν σε έναντι καταβολές.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, ισχύει η αναστολή της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, σε βάρος περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, έως 30.06.17, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, πριν από την θεσμοθέτηση της ρύθμισης της «νέας αρχής».

Επισημαίνεται ότι, οι βεβαιωμένες οφειλές προς το ΙΚΑ ξεπερνούν σήμερα τα 5 δις ευρώ, ενώ οι οφειλέτες φθάνουν τις 400.000.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ